Język / language:

Aktualizacje systemu

Obieg dokumentów w systemie

v.1.6

Co nowego w najnowszej wersji </editorial> software 1.6:

 • CMS: Zarządzanie podstronami strony www czasopisma;
 • Autor z funkcją recenzenta: W momencie rejestracji autora z funkcją recenzenta system wysyła automatyczną wiadomość systemową do edytora informująca o tym fakcie wraz z instrukcją działania;
 • Dodawanie kolejnych plików z treścią pracy przez edytora;
 • Wyświetlanie prac ze statusem WYSŁANE w zakładce Do zrobienia;
 • Zmiany w panelu wydawcy:
  - dostęp do załączników wszystkich prac (z wyjątkiem prac ze statusem ODRZUCONE lub NIE PRZYJĘTE DO DRUKU)
  - dostęp do ostatniej najbardziej aktualnej i zaakceptowanej przez edytora wersji pliku z tekstem pracy
  - brak dostępu do plików recenzji oraz kolejnych plików z tekstem prac.
 • Ponaglenia recenzentów / recenzje po terminie:
  - możliwość wprowadzenia czasu oczekiwania na recenzję (w dniach),
  - czerwone ikony budzika sygnalizujące przeterminowane recenzje pojawiające się przy nazwiskach wybranych recenzenetów,
  - podświetlone na czerwono pola Po terminie oznaczające manuskrypty z przeterminowanymi recenzjami pojawiające się w kolumnie ze statusami przy pracach ze statusem W RECENZJI.
 • Historia zmian: System odnotowuje daty przesłania prac do recenzji do konkretnego recenzenta/ów oraz daty otrzymania recenzji od konkretnych recenzentów w formie listy.
 • Rok publikacji: Przy dodawaniu manuskryptów na stronę www, pojawiła się możliwość
  wprowadzenia roku publikacji w postaci kolejnego pola w formularzu przed polem DOI.
 • Zeszyty łączone: Oprócz numerowania zeszytów pojedynczymi numerami 1, 2, 3 itp. pojawiła się możliwość wprowadzenia numeracji łączonej zeszytów np. 1-4 lub 2-3, które są oczywiście odpowiednio interpretowane przez system.
 • Rok wydania woluminu: Przy dodawaniu kolejnych woluminów na stronę www czasopisma edytor może wpisać datę wydania woluminu, która pojawi się w zakładce Archiwum wydawnictwa przy numerze danego woluminu.

Dotychczasowe wersje systemu:

 • </editorial> software 1.6
 • </editorial> software 1.5
 • </editorial> software 1.2
 • </editorial> software 1.0 beta